Veilige betaling

Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst, met uitzondering van bestellingen van geregistreerde FOS-eenheden en in de FOS-Shop afgehaalde bestellingen.

Bij betaling via overschrijving ontvangt u de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som.

Betaling van producten gekocht bij FOS-Shop gebeurt uitsluitend via de voorgestelde betaalmiddelen.

Je hebt de keuze uit volgende betaalwijzen:
- Bancontact/Mister Cash
- Visa/Mastercard
- iDEAL
- KBC/CBC
- ING Home'Pay
- Belfius Direct Net
- Betaal in winkel bij afhaling

FOS-Shop blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling van hun prijs, hoofdsom en bijkomende kosten inbegrepen.

Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie over het internet verstuurd. Om met SSL te betalen, hebt u geen speciale software nodig.

In geval van niet-tijdige betaling is FOS-Shop bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen.

Bij niet betaling behoudt vzw FOS-Shop zich het recht voor om verdere leveringen stop te zetten of nieuwe bestellingen te weigeren.

Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd van rechtswege ten belope van 1.5% per maand van het factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd belopende van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van 25 euro) als schadevergoeding