Bedenktijd en retourneren

Voor alle producten gekocht bij FOS-Shop vzw heeft u volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument een bedenktijd van 14 kalenderdagen.

Die periode gaat in op het moment dat u of iemand anders namens u de producten in ontvangst neemt. Indien in eenzelfde bestelling meerdere producten werden besteld, start de bedenktijd op de dag dat de consument het laatste product heeft ontvangen. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de goederen en de verpakking.

Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen. FOS-Shop vzw kan vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Na het verstrijken van die termijn kan de gebruiker niet meer afzien van zijn/haar bestelling en is dus de aankoop definitief. 

De consument kan geen verzakingsrecht uitoefenen wanneer:

- Het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.

- De artikelen reeds gedragen zijn, de labels verwijderd of beschadigd zijn.

- De artikelen om hygiënische redenen niet teruggestuurd kunnen worden.

- Het een levering van diensten betreft.

- Het producten met een persoonlijk karakter betreft of die speciaal volgens de wensen van de klant gemaakt werden. Concreet betekent dit dat niet kan     afgezien worden van de aankoop van een gepersonaliseerd kledingstuk.

- Het afgeprijsde of solden producten betreft.

Hoe terugsturen?

Wanneer u gebruik wilt maken van het verzakingsrecht moet u dat via het online contactformulier of telefonisch kenbaar maken binnen de 5 kalenderdagen na levering. U kan hiervoor gebruik maken van dit modelformulier (conform bijlage 2 van boek VI Wetboek economisch recht).

De goederen moeten uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst onbeschadigd, ongebruikt en in originele staat en verpakking terugbezorgd worden. De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen moeten bij de retourzending gevoegd worden, evenals uw naam, adres, het factuurnummer en bankrekeningnummer (IBAN en BIC). De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden altijd geweigerd en teruggestuurd naar afzender. De goederen moeten teruggestuurd worden naar FOS-Shop vzw, Zwijnaardsesteenweg 93, 9000 Gent.

In geval van uitoefening van het verzakingsrecht door de gebruiker, verbindt FOS-Shop vzw zich ertoe het ontvangen bedrag terug te betalen binnen de 14 dagen die volgen op de verzaking. De terugbetaling van dit bedrag omvat eveneens de initieel betaalde verzendkosten. De kosten voor het terugzenden van het geleverde goed vallen ten laste van de gebruiker in geval van uitoefening van het verzakingsrecht, tenzij er een fout is gemaakt in de bestelling of aflevering door FOS-Shop vzw en FOS-Shop vzw hiervoor zijn goedkeuring heeft gegeven.

De terugbetaling zal geschieden door middel van een bankoverschrijving op het rekeningnummer dat FOS-Shop vzw heeft gekregen van de gebruiker bij het terugsturen van de goederen.

Waardevermindering : wanneer blijkt dat de klant het ontvangen artikel voor meer heeft gebruikt dan nodig om te beoordelen of hij het product daadwerkelijk wil houden, is FOS-Shop gerechtigd een waardevermindering toe te passen voor de terugbetaling. (vb een kledingstuk dat vuil of ruikend wordt teruggezonden,...)

FOS-Shop vzw is bij de terugzending van het geleverde artikel niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies.